MT TOWER Logo

Loading...

MOŻLIWOŚCI

Polska wymaga bardziej zaawansowanego podejścia do wirtualizacji przestrzeni biznesowych. Budujemy naszą strategię GoToMarket przy silnym wsparciu Google Maps Virtualizations, oferując zachęty dla naszych partnerów do udostępniania nam swoich plików wirtualizacji.

€2400

Średnia wartość konta

361k

sklepów do końca 2021 roku

20%

przyspieszenie w handlu elektronicznym

30 m

Zarejestrowani Użytkownicy

55%

Aktywni użytkownicy 660 tys

40m

Ludność polska

6%

Przyjęcie na rynek

STATISTICS

To nie tylko ulepsza ich usługi, ale także wzbogaca nasz projekt METAVERSE. Wynikająca z tego synergia przekształca te zwirtualizowane przestrzenie w piętra w naszej Meta Tower, tworząc zupełnie nowy ekosystem zakorzeniony w największym rynku wirtualnej rzeczywistości - Google Maps. Lokalne agencje wizualizacji 360° są teraz gotowe zaspokoić potrzeby polskich firm, oferując oferty i punkty sprzedaży specjalnie dostosowane do nowej generacji e-commerce.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI